#Werken na de quarantaine maatregelen – Veranderingen in zicht

21 april 2020
Blog

De periode die we momenteel meemaken zal ongetwijfeld sporen nalaten in ons privé leven, maar eveneens in het domein van de onderneming. COVID-19 heeft ons dagelijks bestaan danig overhoop gegooid.

De normen die we voor deze crisis kenden, verdwijnen in het niets en hierop waren we zeker niet voorbereid ! Vandaag wordt prioriteit gegeven aan het numerieke, meer dan aan de aanwezigheidspolitiek. Al wat tot gisteren ondenkbaar leek is vandaag werkelijkheid geworden. Zou u zich, voor half maart, hebben kunnen inbeelden om strategische vergaderingen via telefoon te houden? 24 uur op 24 thuis te zitten? Uw kinderen niet meer te knuffelen? Geen enkele zakenlunch meer te hebben? Uw klanten niet meer te ontmoeten? U niet meer naar de dokter te begeven en medische consultaties per telefoon te hebben? Uiteraard niet !

Ok-2

Andere radicale verandering : onze houding ten opzichte van prioriteiten en tijd. Voor de quarantaine eraan kwam, was de meerderheid van de actieve bevolking in een soort “ik ben overstelpt van het werk” modus. Vandaag trekken we de rem, uit schrik om ons te vervelen. Wij vragen ons af hoe de tijd zinvol in te vullen. Velen onder ons zijn aan het opruimen of het kuisen geslagen. Wij stellen onszelf en de waarden van vroeger in vraag . Zullen deze waarden nog dezelfde zijn? Absoluut niet.

En zal onze werkorganisatie veranderen ?

Zonder in een kristallen bol te willen kijken, kunnen we ons toch voorstellen dat de werknemers psychologische effecten zullen ondervinden. Moet de onderneming een rol spelen in de begeleiding van de werknemers? Heel zeker wel !

Degene die zich thuis verveeld hebben omwille van het gebrek aan werk of, in tegenstelling, de anderen die zich blijven buigen zijn over strategische dossiers en die hierdoor alle tijdsbesef of scheiding tussen werk en privé leven verloren hebben, zullen opnieuw naar kantoor komen en zullen opnieuw worden gedestabiliseerd. De burn outs en de bore outs zullen sterk toenemen. Hier moet de onderneming het hoofd aan bieden.

Naast de werknemers zullen er eveneens aanpassingen aan de accomodatie moeten worden aangebracht.

Eerst en vooral moet het onthaal van de klanten herbekeken worden. Hoe richten we ons onthaal in volle veiligheid in? Wat wordt er ter beschikking gesteld? Het onthaal zal volledig moeten gereorganiseerd worden.

Ok-1

Vervolgens zal het verplicht zijn de sociale distancing tussen de werknemers te behouden gedurende een hele tijd. Het virus zal zeker niet verdwijnen van de ene op de andere dag. De voorzorgsmaatregelen moeten behouden blijven. Geen gezoen meer, geen handdrukken, anderhalve meter afstand bewaren …
Dit zal zeker een invloed hebben op de opstelling van de bureau’s. Als bedrijfsleider zal u moeten nadenken over de herinrichting van de “landschapskantoren”. Bijkomende scheidingswanden zullen nodig zijn, de bureau’s moeten een eind uit mekaar geschoven worden…

In diezelfde gedachtengang kunnen we het « flex-kantoor » wel helemaal vergeten (U kent het wel, u komt ‘s morgens op kantoor en neemt het eerst beschikbare bureau in, en dit in functie van uw dagtaak en van uw humeur). Wat met het besmettingsgevaar als deze bureau’s niet elke dag grondig worden gedesinfecteerd !

Het digitale zal aan belang winnen. Inderdaad, voorheen was het digitale een keuze, nu is het een verplichting geworden. Hier zal zeker iets van blijven hangen en elke bedrijfsleider zal er minstens moeten over nadenken.

Tot slot, het thuiswerk zal aan belang winnen … In plaats van te investeren in m2 om iedereen een correcte werkplek te bezorgen, zal de voorkeur uitgaan naar het werk vanop afstand. Noodgedwongen hebben een groot aantal bedrijfsleiders moeten erkennen dat dit mogelijk is en dat dit geen belemmering vormt op de kwaliteit van de prestaties. De natuurlijke weerstand die sommige werkgevers maar ook werknemers hadden, zou volledig kunnen verdwijnen na de coronavirus.

Wenst u goede raad bij het herinrichten van uw kantoren ? Ons team staat klaar met raad en daad.

Onze nieuwe catalogus zal heel binnenkort beschikbaar zijn … Nog even geduld …