Vecht tegen het lawaai op kantoor, je zal de winnaar zijn.

25 april 2018
Blog

Wist u dat meer dan 90% van de actieve mensen van mening zijn dat hun werkplek invloed heeft op hun algemeen welzijn en dat de afwezigheid van lawaai de derde factor is die het meest bijdraagt tot de kwaliteit van het leven op het werk?

Stress en vermoeidheid zijn directe gevolgen van een slechte geluidsomgeving. Als bedrijfsleider moet dit onderwerp u zeker bezighouden aangezien u alles in het werk moet stellen om blootstellingen en risico’s tot een minimum te herleiden. Het is duidelijk dat lawaai in kantoren niet zo ver gaat dat het de verzwakking van het gehoor veroorzaakt en onomkeerbare schade veroorzaakt aan het menselijke oor. Het kan echter een groot obstakel vormen voor communicatie, de oorzaak zijn van een achteruitgang in prestaties en cognitieve functies en ongemakken veroorzaken die het gevoel van welzijn wegnemen terwijl dit tegenwoordig zo gewild is op de arbeidsmarkt.

In de trend van, weliswaar een beetje achterhaald maar de nog steeds aanwezige “open ruimte” aanbevolen om uitwisselingen en communicatie te bevorderen, is het soms moeilijk een kalme en stille omgeving te vinden die voor de meesten geschikt is, om productief, creatief en efficiënt te zijn (wetende dat hoe ingewikkelder de taak is, hoe meer de ongewenste effecten van geluid worden gevoeld en hoe meer de persoon die wordt onderworpen aan de “lawaaierige omgeving” zijn korte termijn geheugen verliest en daarmee dus ook zijn concentratievermogen).

Kantoorlawaai afkomstig van verschillende factoren (kopieermachines, computers, lawaai van aanslagen op het toetsenbord, vellen die uit printers waaien, het constant in- en uitlopen in de kantoorruimtes, telefoongesprekken, discussies van het ene bureel naar het andere, bezoekers, enzovoort ...), er bestaan eenvoudige en effectieve oplossingen die kunnen opgezet worden:

  1. Plaats geluidsisolatie bij de constructie
  2. Voorzie geluidswering in lokalen (plaats akoestische vloeren, plafonds, muren …)
  3. Werk aan het gedrag van individuen en respecteer de regels die essentieel zijn voor het soepel laten verlopen van het leven binnen de gemeenschap (vermijdt met name dat de koffiemachine midden in de open ruimte wordt geplaatst...)